ספרה של אווה טלקש קליין

7 אוגוסט, 2018
ספרה של אווה טלקש (בצרפתית)

ספרה של אווה טלקש (בצרפתית)-  הדור הראשון של  הפרופסורים באוניברסיטה העברית  ,עוסק בקבוצת הפרופסורים הראשונים של האוניברסיטה העברית למן ייסודה ועד הקמת מדינת ישראל 1925-1948 .מחקר פרטני על כל אחד מחברי הסגל ,המאפשר לסרטט תמונה כללית של הקבוצה החברתית הנ"ל .

ספרה של אווה טלקש (בצרפתית) גרסה מלאה