יוני 2019

סיום שנת הלימודים תרפ"ט


לכבוד סיום שנת הלימודים תשע"ט ניזכר בדברי הנשיא הראשון של האוניברסיטה העברית ד"ר י.ל. מאגנס בשנת הלימודים תרפ"ט , לפני 90 שנה ....בנוסף גם התייחסות להקמת הוצאת הספרים שעל יד האוניברסיטה ( שלימים תקרא ע"ש מאגנס).השנה מלאו 90 שנה להקמת ההוצאה.
 

יוני 2019