אוקטובר 2018

מגני השפה בארץ ישראל

המחלוקת סביב שפת ההוראה באוניברסיטה בימים אלו אינה חדשה.כפי שרואים במסמך המרתק הנ"ל משנת 1927,גדוד מגני השפה בא בטענות כלפי האוניברסיטה על השימוש באנגלית. דרישתו " היא יחס חיובי מוחלט כלפי השפה העברית".
 

ספטמבר 2018