אפריל 2019

טקס פתיחת האוניברסיטה העברית

החודש לפני 94 שנים בראשון לאפריל נערך באמפיתאטרון שעל הר הצופים טקס הפתיחה הרשמי של האוניברסיטה העברית.השתתפו בו ראשי העם היהודי ובהם ד"ר חיים ויצמן,הלורד ג'יימס בלפור שנשא את נאום הפתיחה,חיים נחמן ביאליק,הלורד הרברט סמואל והרב קוק -רבה הראשי של ארץ ישראל.
הטקס היה אירוע מכונן בעולם היהודי וביישוב.עשרות איגרות ברכה נשלחו לאוניברסיטה מקהילות יהודיות ברחבי העולם.

מצורפת כאן תעודה שנשלחה מהקהילה היהודית במרימפול (ליטא).
בארכיון האוניברסיטה קיים אוסף תעודות מקוריות של איגרות ברכה כמו זו.
 

טקס הפתיחה הרשמי - הר הצופים