אודות

תולדות הארכיון

הארכיון הוקם ב 1928 , כשלוש שנים לאחר הקמת האוניברסיטה.אודות הארכיון תמונה

מטבע הדברים הארכיון ההיסטורי של מוסד צומח מתוך התיקיון – תיקי ההתכתבות השוטפת של אותו מוסד המצטברים במרוצת השנים. הארכיון ממלא שני תפקידים בעת ובעונה אחת, הן כתיקיון והן כארכיון היסטורי.

בתוקף תפקידו כתיקיון, הארכיון  קולט מידי יום את רשומות ההנהלה, דואג לארגון השוטף של החומר וגם לאחסונו התקופתי מדי שנתיים. כארכיון היסטורי הוא שומר במאגריו את רשומות ההנהלה מאז 1924, העת בה התכנסה מועצת האוניברסיטה הזמנית לישיבתה הראשונה.

חומר זה הוא בעל ערך מחקרי מדרגה ראשונה ועד כה שימש ומשמש מקור מידע למאות חוקרים מהארץ ומחו"ל.

האוניברסיטה העברית התברכה בארכיון עשיר השומר בין כתליו באופן כמעט מלא, את תיקי ההתכתבות של הנהלת האוניברסיטה מראשיתה.  החומר ההיסטורי מהשנים 1924- 1948, מהווים עדות כתובה על תולדות האוניברסיטה והישוב. הם מקור בלתי נדלה למידע על תולדות האוניברסיטה מראשיתה : על בוגריה , על ממלאי התפקידים האקדמיים, על חוקריה ומוריה, הישגיהם ופרסומיהם, החלטות שנתקבלו על מוסדותיה השונים , קשריה עם התפוצות ועם היישוב והנהגתו, התפתחותה האקדמית והפיסית ועוד . פרויקט תולדות האוניברסיטה על חמשת  כרכיו הם עדות אחת מיני רבות לחשיבות החומר ההיסטורי הקיים אצלנו בארכיון.

תפקידו העיקרי של הארכיון המרכזי הוא אחסון, אחזור וביעור חומר של יחידות ההנהלה באוניברסיטה. החומר המגיע לארכיון עובר מיון ,קטלוג ותיוק. בין החומרים המקוטלגים נמצאים פרוטוקולים של ועדות האוניברסיטה, מינויים , תיקי פרוצדורה, הסכמים עם אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, תקנונים, דו"חות בדיקה של מחלקות ונושאים ועוד.

הארכיון מטפל בבקשות לחומרים הן מהמוסד עצמו והן מחוקרים בארץ ומחו"ל.

שירות לציבור החוקרים כולל הדרכה בשימוש בתיקים ההיסטוריים , סיוע והכוונה  באיתור חומרים הרלוונטיים לחוקר . העברת הדרכות מרוכזות לסטודנטים בשימוש נכון בארכיון במטרה לחשוף כמה שיותר את החומר ההיסטורי למחקר.

ביעור חומר ארכיוני תוך כדי מתן אישורים ליחידות השונות לבער חומרים ביחידותיהתולדות הארכיון תמונה גדולהן.

הכנת חומרים מתוך הארכיון לתצוגות ותערוכות הקשורות לתולדות האוניברסיטה.

תחזוקה שוטפת של המחסנים הכולל סידור, ניקיון וטיפול בחומר.

 

היקפים

תיקים סגל אקדמי פעיל – 11,222 

תיקי סגל אקדמי (גניזה ) – 5,520

תיקי פרוצדורה של סגל אקדמי ( פעיל ) –  1,400

תיקי פרוצדורה של סגל אקדמי (גניזה ) – 1,950

חומר היסטורי בתיקים ( 1925-1956 )- 9,000

חומר היסטורי  בתיקים (1957-2002 ) -  39,129

חומר בתיקים  (2003-2012) – 4,700