אוספי הארכיון

אוספי הארכיון

להלן חלוקה עיקרית של החומר המצוי בארכיון  המרכזי משנת 1925