פברואר 2019

יום השואה הבינלאומי

לרגל יום השואה הבינלאומי: ארגון האומות המאוחדות (האו"ם) קיבל בחודש נובמבר 2005 החלטה לפיה יום ה-27 בינואר יצוין כיום זיכרון עולמי לשואה.בהקדמה להחלטת האו"ם נכתב כי "השואה שבה הוכחד שליש מהעם היהודי,תהווה לעולמים אזהרה לכל העמים מפני הסכנה של שנאת חינם,גזענות ודעות קדומות".  
יום ה-27 בינואר נבחר לציון יום השואה הבינלאומי כי הוא יום שחרור מחנה אושוויץ מידי הנאצים (27.1.45), ויום זה נקבע בשנת 2004 בהחלטת ממשלת ישראל והכנסת כיום מאבק באנטישמיות. 
ועד העובדים של האוניברסיטה בפנייה נרגשת מפברואר 1945 לעובדי האוניברסיטה לתרום לנציגי הועד המאוחד לעזרת יהודי פולין בירושלים.
 

מסמך החודש פברואר 2019