"ההר והגבעה" - אורי כהן

5 ספטמבר, 2018
ההר והגבעה

ספרו של אורי כהן המציג ניתוח סוציו-היסטורי לאחד המוסדות התרבותיים המרכזיים של היישוב ומדינת ישראל –האוניברסיטה העברית . תיאור התפתחותה של האוניברסיטה מייסודה בשנת 1925 כמוסד אקדמי קטן ,שהחל את דרכו כיוצא חלציה של התנועה הציונית העולמית ,ועד לראשית שנות השישים .

כהן מנתח את נסיבות הקמתה של האוניברסיטה ואת המעמד שרכשה לה ביישוב הארץ ישראלי ואת השינויים שחלו במעמדה לאחר הקמת המדינה .

ההר והגבעה