אוספים

תקנונים של מכוני/מרכזי מחקר

מכון מחקר הינו מסגרת אקדמית בעלת אופי של קבע  המאגדת בתוכה מורים בכירים מפקולטה אחת או מספר פקולטות לשם פיתוח תחום מחקר מוגדר.פעולותיו של מכון או מרכז מתנהלות על פי תקנון מאושר בהתאם למדיניות האוניברסיטה ולנהליה.

בארכיון שמורים התקנונים באוסף מיוחד.

דוחות שונים

בארכיון מצויים דוחות של ועדות שונות בנושאים שונים כגון ועדות בדיקה, ועדות אד הוק, מינויים והעלאות , ועדות שונות של הועד הפועל, ועדות של הגופים העליונים של האוניברסיטה ,הנהלה,ועדה מתמדת ועוד.

הסכמים שהאוניברסיטה חתומה עליהם

הסכמים עם אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל,הסכמים עם חברות חיצוניות ,גופים אקדמיים ולא אקדמיים,הסכמי שכר ועוד.

פרסומים וחוברות של האוניברסיטה

בארכיון קיים אוסף של פרסומים וכתבי עת שהאוניברסיטה פרסמה לאורך השנים .

קו פנים, האוניברסיטה , סקופוס הם רק רשימה חלקית  מן האוסף הקיים .

כרזות של אגודות הסטודנטים

בארכיון מצוי אוסף קטן ונדיר של כרזות המתעדות את הפעילות הסטודנטיאלית לאורך השנים.כרזות משנות השלושים והארבעים של הפעילות המפלגתית והפוליטית של הארגונים השונים .