פרסומים ממסמכי הארכיון -פרסום

כתבה על הנשיא ריבלין

מכתבים של פרופסור יוסף יואל ריבלין 

7 אוגוסט, 2018

 כתבה בעיתון ידיעות אחרונות העוסקת בחומרים הארכיונים שנמצאו בארכיון האוניברסיטה העברית , ועותקיו נמסרו לנשיא,הנוגעים לאביו המזרחן יואל ריבלין בעת שכיהן כפרופסור מן המניין באוניברסיטה .