עופר צמח

מנהל הארכיון
02-5882931
ofert@savion.huji.ac.il