אייל בן אבא

אחראי על מדור קרנות
02-5881913
eyalbe@savion.huji.ac.il